Inspecție Video Canalizare CCTV / Inspecția etanșeității

Noi efectuăm inspecțiile optice ale conductelor de apă uzată cu ajutorul vehiculelor de inspecție și curățare combinate.

Echipamentul pentru inspecția optică îndeplinește fișa DWA 149-5 „Înregistrarea și evaluarea stării sistemelor de evacuare a apelor din afara clădirilor”.

Înainte de inspecția optică se curăță conducta, respectiv canalul, deoarece posibilele daune sunt vizibile numai în stare curată.

După inspecția optică – inclusiv după localizarea traseului conductei – întocmim un proces-verbal adecvat și o schiță a sistemului de evacuare a apelor de pe teren, inclusiv o marcare a posibilelor daunelor.

În conformitate cu DIN 1986-30 „Sisteme de evacuare a apelor din clădiri și de pe terenuri”, le predăm clienților noștri pe CD/DVD/stick USB următoarele date:

  • Filmarea inspecției optice
  • Procesul-verbal al inspecției optice
  • Schița sistemului de evacuare a apelor de pe teren, inclusiv marcarea eventualelor daune existente

Formular de Contact