Grădinița din Frankfurt am Main.

 • Decantarea căminului de inspecție DN 1500, adâncime 5.5 m
 • Renovarea conductelor de apă pluvială și rigolelor inferioare
 • Noua dispunere a conductelor de apă uzată
 • Reparația punctelor deteriorate prin procedura Liner DN 150, 34 m.

Comunitatea de construcții de locuințe din Frankfurt am Main.

 • Renovarea canalelor prin procedura Inliner, inversare Brawoliner DN 125, 37 m.

Comunitatea de construcții de locuințe din Frankfurt am Main

 • Săparea ulterioară și renovarea conductelor de apă pluvială și conductelor de apă uzată
 • Renovarea rigolelor inferioare
 • Reparația tălpilor puțurilor, inclusiv închiderea conductelor de drenare
 • Reparația punctelor deteriorate prin procedura Liner DN 100, 16 m.
 • Renovarea canalelor prin procedura Inliner, inversare Brawoliner DN 200, 58 m.
 • Lucrări de frezare cu roboți

Societatea pe acțiuni Frankfurt am Main

 • Curățarea conductei împreună cu inspecție video.
 • Renovarea canalelor prin procedura Inliner, inversare Brawoliner DN 125, 26 m.

Contact

Karpatia Canalizari SRL
Filiala Romania

Strada Moldoveanul Nr. 22
505700 Victoria , Brașov

Telefon: 0371 445 732
Telefax: 0372 258 322
office@karpatia.ro